Så användes AI i utvecklingen av DAYA:s varumärkesmanér

WIT Venture Studio skulle rebrandas och stod inför lansering av ett nytt namn och varumärke: DAYA. De sökte hjälp hos BLK LZY för att utveckla ett bildmanér som stöttade det nya varumärke, samtidigt som det levandegjorde deras vision om att förstärka kvinnors hälsa genom innovationer och ny teknologi.

Tiden var knapp. Genom ett snabbt, iterativt arbetssätt där vi kombinerade handskisser, fotografier och illustrationer kunde vi leverera ett bildmanér och bilder till DAYA:s digitala kommunikation. Hur gjorde vi det på ett så bra och tidseffektivt sätt som möjligt? Jo, med AI-teknik såklart!

Uppdraget var tydligt: vi skulle på ett fåtal timmar leverera bilder och ett nytt bildmanér som skulle förstärka varumärket och samtidigt andas framtid, systerskap och innovation.

Kul, spännande, utmanande! ”Kommer jag hinna leverera på en nivå som jag kan stå för? Kommer kunden bli nöjd? Kommer resultatet spegla hela själen av varumärket och kommer det kännas genom skärmen ut till betraktaren?”

Dessa frågor ställde sig Isis Flote, visuell designer på BLK LZY, när hon tog sig an uppgiften att hjälpa acceleratorn DAYA. Hur hon bestämde sig för att lösa uppgiften var lika spännande som annorlunda.

Kombinera traditionella designmetoder med AI-teknik

Det korta, intensiva projektet krävde att Isis snabbt kom in på djupet av uppdraget: vad var målet och vad ville vi att bilderna skulle göra, respektive inte göra för DAYA. Tillsammans med kunden sattes ramen för projektet och sedan lät Isis kreativiteten flöda inom dessa gränser.

Isis förstod att hon behövde hitta ett nytt sätt att snabbt arbeta fram skissförslag, något som annars tar mycket tid i anspråk. Att genererade bilder med hjälp av AI har öppnat upp nya, kreativa möjligheter och teamet på DAYA var lika nyfiken som Isis på att se vilket resultat vi kunde nå med hjälp av det. Så, genom att använda AI-verktyget MidJourney till att producera förslag på bildteman, kunde Isis snabbt jobba fram en mood board som hon och kunden kunde fatta beslut på. Nya bildförslag genererades baserat på feedbacken och så fortsatte processen till dess att alla var nöjda med en slutlig mood board att jobba utifrån. Att få regelbunden och snabb feedback på arbetet var helt avgörande för slutresultatet och tillät dem utveckla en tydlig visuell riktning på ett tidseffektivt sätt.

– Att jobba med DAYA var lite av en designers dröm; stora visioner, framtidstänk, ett team där alla är engagerade och där känslorna är med och fattar beslut. Vi använde oss av AI-genererade bilder i både beslutsprocess och slutresultat, det kändes som en naturlig del av en snabb, iterativ arbetsprocess”, säger Isis Flote, Visuell Designer och User Researcher på BLK LZY.

Med en satt mood board kunde produktionen av det slutgiltiga manéret och bilderna börja! Isis arbetade med egna handskisser och fotografier och tog sedan hjälp av MidJourney för att producera mindre komponenter för att fylla i de delar som annars skulle kräva för många arbetstimmar. Tid som hon inte hade.

Till exempel arbetade Isis fram ganska abstrakta former i handskissat stuk men lade sedan till lager av svartvita ”fotografier” som hon producerat genom Midjourney. Varje bild som AI-genererades krävde en del efterbearbetning för att de skulle passa in i DAYA:s uttryck och kännas naturliga.

– Om du letar efter design som ligger nära konst, poesi, filosofi och som ser in i din själ och skär ut bilder av dina tankar på ett sätt som du inte ens kunde föreställa dig - BLK LZY:s designers är magiker som kan göra just det. Bevis på det kommer att synas när vi lanserar vår nya webbplats. Låt oss bara säga att vi är mer än imponerade av deras skicklighet och vibbar. Atmosfären de tillför till alla projekt är 100%!, säger Malin Frithiofsson, VD på DAYA.

En komposition av olika bilder som Isis Flote tagit fram för DAYA. Föreställer handskissade abstrakta, sirliga former som drar minnet till äpplen, planeter, frökapslar. Illustrationerna är kombinerade med fotografi på litet barn som springer, planet.

DAYA:s visuella manér kombinerar handskisser, fotografier och lager på lager.

Begränsningarna med AI-genererade bilder

Att inkludera AI i sitt arbete är onekligen spännande för alla inblandade, men det har också sina begränsningar. Ett tydligt exempel är att det kan vara svårt att känna samma kontroll över resultatet (ännu?) som vi gör när vi jobbar med våra redan inarbetade verktyg och metoder.

Låt oss förklara! Att få fram en AI-genererad bild är nästan lite på lek. Vi berättar för verktyget vad vi vill se för resultat, vi skriver en sk. prompt, och kan påverka allt från färger, motiv, känsla, stuk, teknik och storlekar. Vi kan till och med be den producera något i stil med vår favoritkonstnär! Så, vi skriver in några ord, kanske inte ens på vårt modersmål. Verktyget filtrerar och genererar material baserat på vår prompt och ut kommer en överraskning!

Resultatet kommer alltid vara en tolkning av vår prompt och det kräver kunskap i vilken input vi måste lägga in i verktyget när vi vill generera ett visst resultat. Beroende på hur viktigt slutresultatet är kommer vi behöva efterbearbeta dem. Skulle vi istället arbeta med en kamera, ett 3D-program eller skapa illustrationer behöver vi tänka på ett annat vis eftersom vi under samma session skulle kunna producera en rad bilder i olika perspektiv, men i samma stil.

- Att jobba med AI gör att designprocessen börjar iterativt från första stund. Istället för att jobba med ett blankt papper så börjar diskussionen med detsamma. När diskussioner flödar kommer vi snabbare till något konkret och då kan tiden vi sparat användas till detaljarbete, något som jag i en traditionell designprocess ibland behöver skjuta på till lite väl nära deadline. Där tror jag många designers kan känna igen sig!

AI-verktyg öppnar verkligen upp för nya möjligheter. I slutändan handlar det om att hitta nya arbetssätt för att nå fram till önskat resultat - som med vilket annat verktyg som helst.

Superkul, tycker vi!

Är du nyfiken på hur vi la upp arbetet? Läsa här.

Relaterad läsning