Guide: använd MidJourney i ditt designarbete

Står du i begrepp att ta fram visuellt material? Då kan MidJourney vara ett effektivt hjälpmedel. I denna artikel delar vi med oss av hur vi har använt det.

Acceleratorn DAYA bad oss om hjälp att utveckla ett varumärkesmanér inför deras stundande lansering av sitt nya varumärke och namn. De hade stora visioner om vad manéret skulle andas, men tiden var knapp.

För att leverera ett manér på väldigt kort tid och som vi samtidigt kunde stå för, kombinerade vi våra traditionella designmetoder såsom handskisser, fotografi och grafiska illustrationer, med material som vi genererat från AI-verktyget Midjourney.

Nyfiken på hur vi la upp arbetet? Kul! Vi har sammanställt det i en guide:

Scope:

Börja arbetet med att förstå målet och syftet med det material som du ska ta fram. Vad ska materialet göra åt er? Klarlägg projektets omfattning innan du dyker in i arbetet - hur mycket tid har du, vad är Definition of Done, vilka begränsningar finns, hur ska det användas, vilket mål har ni, vad är varumärkesidentiteten osv. Säkerställ att samtliga involverade i arbetet förstår och accepterar definitionen av scope.

Visuella referenser:

Om du har en beställare, be dem att tillhandahålla exempel på visuella element som de gillar. Det kan inkludera specifika konstnärer, stilar eller till och med befintliga varumärken som de identifierar sig med. Dessa referenser hjälper dig att förstå deras preferenser.

Generera förslag:

Dra nytta av AI-verktyg som Midjourney för att producera förslag baserat på scope och de visuella preferenserna ni tagit fram. Låt AI:n generera olika designalternativ baserat på denna information. Att experimentera med din prompt tills den sitter blir avgörande i detta steg.

Iterera och förbättra:

Nöj dig inte med det första förslaget av visuella element som genererats av AI:n. Iterera och förbättra alternativen tills du är nöjd med resultaten. Detta kan innebära finjustering av parametrarna i din prompt, generering av flera versioner eller att göra egna redigeringar i annat program.

Skapa en moodboard:

När du har ett urval av visuella element som överensstämmer med klientens preferenser och projektets omfattning, sammanställ dem i en moodboard och använd den som underlag för diskussion. Uppmuntra feedback och att identifiera element som ni gillar respektive inte gillar.

Säkerställ konsistens:

Bibehåll varumärkeskonsistens. Ta ansvar för att att de visuella elementen, färgerna och stilarna är sammanhängande och överensstämmer med varumärkesidentiteten och övriga budskap.

Iterera Igen:

Baserat på den input diskussionen ger, gör nödvändiga förbättringar för att komma närmare era förväntningar. Arbeta tills ni är nöjda med den helhetsbild moodboarden visar. Det kan betyda att du behöver ta fram fler förslag.

Utveckla slutgiltigt material:

Är ni nöjda med moodboard och riktning? Bra! Nu är det dags att utveckla det slutgiltiga materialet. Ett tips är att kombinera metoder du traditionellt är van vid med att plocka in element från Midjourney. Arbeta fram förslag som du är nöjd med, som lever upp till scope och moodboard. Presentera resultatet för teamet och iterera till dess att ni är nöjda. Genom att du i tidigare steg använt dig av Midjourney har du förhoppningsvis sparat dig en hel del tid att lägga på detaljerna, den sista handpåläggningen och finjusteringarna.

Dokumentera och Arkivera:

Behåll en dokumentation av designvalen, de prompts som ni är nöjda med, erhållen feedback och de slutliga varumärkesresurser som skapats. Denna dokumentation kan vara värdefull för framtida referens eller för att upprätthålla varumärkeskonsistens när ni vill arbeta fram ytterligare material.

Slutligen, vill vi att du kommer ihåg detta: Se AI-verktyg som en spännande möjlighet att experimentera - testa testa testa. Även om det inte blir en del av slutprodukten, kanske det hjälper dig med inspiration.

Var noggrann med att läsa på om rättigheterna till materialet. Vad äger du och vad äger verktyget?

Prioritera alltid vision och mål genom hela designprocessen.

Och, kanske viktigast, även om AI-verktyg kan vara ett effektivt hjälpmedel i den kreativa processen når du enligt oss allra bäst resultat när du använder det i samarbete med din mänskliga kreativitet och erfarenhet.

Stort lycka till!

Bild genererad från midjourney, föreställande en schimpans huvud med något som påminner om papiljotter på huvudet.

Bild genererad med hjälp av Midjourney, föreställande en apa med vad som påminner om papiljotter på huvudet. Färgerna är från BLK LZY:s färgpalett: BABY (#100c08), FLIPPER (#FBFBFB), TRASH (#E80064) och RABBIT (#BCFF7B)

Mer på ämnet