Utveckla

Vi skapar marknadsledande tjänster, produkter och varumärken. Upplevelser som gör skillnad och sticker ut. Vi prototypar, validerar och utvecklar lösningar, vi bidrar i alla faser av utvecklingen helt enkelt. Från okläckt idé till önskat resultat.

BLK LZY strävar efter att skapa meningsfulla lösningar och lönsamma värden genom att förena teknik, design och människofokus. Vi utvecklar hållbara, anpassningsbara och innovativa digitala produkter som förbättrar era kunders upplevelser. Med en helhetssyn på utvecklingsprocessen och effektiva metoder, förstärker vi er organisationen och skapar engagemang och samspel i era team, för att hjälpa er realisera era visioner och uppnå era mål.

 • Stärk kunderrelationerna med användarupplevelser som sticker ut

  Varje kontakt med ditt varumärke har potential att förvandla en kund till en lojal följare eller en missnöjd kritiker, och med fler kontaktpunkter ökar utmaningen. Med ett utifrån-in-perspektiv och effektiva designmetodiker tar vi ett helhetsgrepp för att säkerställa enhetliga, engagerande användarupplevelser tvärsöver alla kontaktytor. Upplevelser som gör skillnad för era kunder och för er affär.

 • Bygg framtidssäkrade, kundcentrerade digitala lösningar

  Oavsett om ni är en agil startup, en dinosaurie med förnyelsebehov, eller något däremellan, så behöver era digitala system och plattformar vara hållbara. De måste vara säkra, skalbara, och lika enkla att underhålla som förvalta. Med vår design-drivna utvecklingsmetod utvecklar vi digitala lösningar som passar er och era användare, här, nu, och i framtiden.

 • Ha kontroll över produktutvecklingen med lyhört, agilt ledarskap

  Produktteam står inför ständigt föränderliga omständigheter. För att trivas och lyckas behöver de flexibilitet, stöd och goda förutsättningar för att lyckas. Vi optimerar er produktledning med agila metoder och kontinuerlig uppföljning, så att ni smidigt kan anpassa er till nya marknadsförhållanden, kundkrav och tekniska möjligheter.

 • Utveckla sömlösa, holistiska varumärken som lever och efterlevs

  Oavsett om ni är i uppstartsfas eller har förnyelsebehov så är det avgörande att ert varumärke kan hantera förändring, och att era användare får en sammanhållen upplevelse genom alla kanaler. Med avstamp i digitala upplevelser bygger vi varumärken som är i harmoni med produkter, tjänster, och deras användare.

A pretty cool lizzy named Alexander Midholm in fromt of a wall of plants and a sign saying "yes"!!

Vill du veta mer?

Alexander Midholm

Client Experience

Artiklar