Så kickstartade Stena Fastigheter sin AI-resa – med ett hackathon

AI är på de flestas läppar, men få tar steget att integrera det i verksamheten eller affären. Stena Fastigheter ville inte stå nyfiket bredvid och bad därför BLK LZY att leda dem genom arbetet att utforska hur de kan dra nytta av AI-teknik för att nå sina mål. Det resulterade i sex idéer, som Stena Fastigheter nu jobbar vidare på!

Stena Fastigheter hade bestämt sig för att utforska Artificiell Intelligens (AI) och ville göra det på ett kreativt sätt och med öppna sinnen. De vände sig till oss på BLK LZY för hjälp att designa och leda processen att få det att hända! Vårt upplägg att arbeta utifrån perspektiven människa, teknik och affär låg helt i linje med deras digitala transformationsstrategi i stort – att samarbeta var därför ett självklart val. Att vi dessutom kom in med designdrivna arbetssätt, som de ville lära mer av, resulterade i en fin helhet.

Under ett par intensiva dagar i form av ett hackathon, utforskade Stena Fastigheter idéer och hypoteser som sedan kunde prototypas, testas och konceptualiseras. Kontinuerligt utmanades och validerades idéerna utifrån perspektiven människa, teknik och affär, för att säkra värdeskapandet och genomförbarheten ur alla tre aspekter.

AI-hackathon: så la vi upp den

Vårt arbete inleddes med en researchfas där vi genom att intervjua medarbetare i olika funktioner kunde identifiera verksamhetens utmaningar, som potentiellt skulle kunna lösas med hjälp av AI-teknik. Detta paketerades till insikter som presenterades för deltagarna under en inspirationsdag. Dagen innehöll även en kunskapsskjuts om vad AI är, vilka typer av verktyg som finns tillgängliga på marknaden nu samt visade exempel på hur AI appliceras i verksamheter idag. Detta första steg var viktigt för att ge alla deltagare samma grundläggande förståelse för möjligheterna med AI-teknik och verksamhetens faktiska behov och låg sen till grund för idégenereringen under själva hackathonet.

Selfie av leende Emma Estborn, Johan Mogren och Livia Sunesson.

Med under hela resan fanns våra Lizzies Emma Estborn, Johan Mogren och Livia Sunesson. Med utgångspunkt i Stena Fastigheters utmaningar, gav trion deltagarna ett kunskapslyft inom AI-teknik och designmetodik, och faciliterade sedan det hackathon där deltagarna i team utvecklade nya värdeskapande lösningar.

Deltagarna delades under hackathonet in i team som idégenererade, validerade, prototypade och konceptualicerade idéer till lösningar, helt i enlighet med design thinking-metodik. Målet var att arbeta fram flera förslag på hur Stena ska kunna möta affärsmål och användarbehov med hjälp av AI-teknik.

Vid slutet av vårt hackathon hade de sex teamen arbetat fram varsin validerad och konceptualiserad idé till lösning.

Men, det slutade såklart inte där! Den stora pitchen skedde sedan inför ledningsgruppen som stod redo att ta vidare koncept som är värdeskapande för verksamheten och, inte minst, användarna av deras tjänster och produkter.

Syntolkning: ögonblicksfotografi från hackathon. I bild syns fyra personer, samtalandes runt ett konferensbord. PÅ bordet står dator, karaff, glas och anteckningsblock. Stämningen är koncentrerad och lättsam.

Deltagarna delades in i flera grupper där de tillsammans, under två intensiva dygn, fick konceptualisera, prototypa och validera idéer till lösningar. Av de sex idéer som presenterades gick samtliga till vidare utforskning och implementering!

Resultatet det gav

Av de sex idéer som arbetades fram under vårt hackathon valde ledningen att gå vidare med samtliga(!!!). I tre olika projekt arbetar de nu med att ytterligare konceptualisera, prototypa och implementera de nya idéerna.

- Övningarna ni hade öppnade upp för oss att jobba med varandra på tvärs, den var riktigt bra! Hoppas vi kan fortsätta göra mer av det! Stephan Begic, IT-chef på Stena Fastigheter

Utöver detta, så utvecklades deltagarna på flera sätt. Dels fick de prova på att arbeta medskapande genom att utforska och innovera tillsammans, något som alla ville fortsätta göra efter dessa dagar. Dels höjdes alla medarbetares kunskapsnivå inom AI och möjligheterna som kommer med det. Dessutom lärde de sig nya arbetsmetoder (design thinking) som de kan ta sig vidare in i sitt arbete och framtida utmaningar.

- Sättet vi jobbade på var nytt för oss, vi pratar om design thinking men är vana vid att gå från idé till lösning. Nu fick vi göra och förstå vad det innebär" Medarbetare på Stena Fastigheter.

Winwinwin, helt enkelt.

Heja Stena Fastigheter! Vi ser fram emot att se vad framtiden har att utvisa för er.

KONTAKT: Alexander Midholm, Client Experience +46 73-644 61 89 alexander.midholm@blacklizzy.se

Mer läsning från BLK LZY