Så kan vi skapa trygghet på arbetsplatsen

Ledare är förebilder och har stort ansvar för arbetsmiljön. Ett av många sätt att forma en hållbar arbetsmiljö är att skapa trygghet inom gruppen (kanske det viktigaste att ha i en organisation!?) och att eliminera oschysst beteende.

Som förändringsledare har Veronica inte sällan behövt hantera konflikter och skav i organisationer och inte minst behövt bygga upp trygghet från grunden.

Vi bad Veronica samla sina bästa knep för hur hon skapar trygghet i de uppdrag hon har.

Ta ansvar för alla

Denna punkt låter självklar, men min erfarenhet är att det underprioriteras. Som ledare är det viktigt att inkludera alla i teamet och det gör vi genom att skapa utrymme för att se och höra samtliga. Det minimerar risken för diskriminering och bygger förtroende.

Skaffa dig kunskap

Skaffa dig kunskap om vad härskartekninker är. Genom att ha koll på dina egna triggerpunkter minskar du risken att du själv använder dig exkluderande beteenden.

Tips på personer att följa och böcker att läsa är: - Annah Thunberg (finns på LinkedIn och heter ledarcoachen på instagram)

- Elaine Eksvärd föreläser och håller kurser i ämnet. Läs hennes bok Härskartekniker och följ henne på LinkedIn.

Skapa tydliga regler

Var tydlig med vad som är okej och vad som är oacceptabelt beteende. Sätt gränser när det behövs och demonstrera dem så att alla kan ta del av dem. Se också till att ha en process för hur medarbetare ska gå tillväga om de blir utsatta för oacceptabelt bemötande. Ta inrapporterade händelser på allvar och agera därefter.

Träna!

Skapa utrymme för att öva tillsammans i med ledningen och medarbetarna i vad som är positivt beteende och hur de kan säga ifrån om de möter exempelvis härskartekniker. Det stärker både den egna individen och varandra när vi övar tillsammans.

Upprepa och uppmärksamma

Visa att du tar arbetsmiljön på allvar! Du kan göra det genom att lyfta upp detta ofta i olika typer av möten - stora som små. Om möjligt, inkludera detta i organisationens onboarding och värderingsarbete. Du kan också göra det genom att bekräfta och förstärka positivt beteende!

Slutligen, Alla förtjänar en god arbetsmiljö. Tack för att du tar det på allvar!

//// Veronica Sandberg, Managementkonsult på BLK LZY

Fler lizzytankar