I huvudet på Malin Frithiofsson

FemTech är på frammarsch och det är inte en dag för tidigt. AI-genererad erotika, digital efterförlossninsvård och schemaläggning för äldrevård är bara några av exemplen som acceleratorn WIT Venture Studio stöttar. Vi fick möjlighet att dyka djupare i huvudet på VD Malin Frithiofsson för att höra mer om vad hon tror om FemTechs framtid och vilka möjligheter och motstånd hon ser. Och, varför hon tror att Västra Götaland har blivit en självklar hub för Sveriges entreprenörer.

Hej Malin! Vi måste börja med att fråga: hela Västra Götalandsregionen upplevs vara navet av svensk entreprenörsanda, vad beror det på tror du?

Så roligt att du säger det, och jag håller med! Det kan ha att göra med att regionen driver på dessa frågor. Regionen tror på teknisk innovation som en stor del av framtiden och backar den övertygelsen med reellt stöd. De förstår att vi inte kommer att nå innovationsmålen på endast ren vilja, det måste också investeras i. Och det är väldigt viktigt att det finns aktörer som inte enbart finansieras av privata intressen. Här spelar aktörer som Almi företagspartner, Västra Götaland Region och Vinnova en stor roll då de satsar på samhällsförbättrande lösningar.

Det är uppenbart att du brinner för samhällsförbättring och att du ägnar en stor del av din tid till det. På vilket sätt bidrar start-ups till det?

Jag är väldigt värderingsdriven och vill arbeta med samhällsförbättring. Jag är genusvetare i grunden, har alltid haft drivet att skapa förändring och trodde snarare att jag skulle arbeta inom politiken, inte med riskkapital. Men, politik går för långsamt och jag blev otålig. Jag brukar skoja om att entreprenörsskap är politisk aktion för den otåliga, och så tycker jag faktiskt ofta att det är.

Tidigare hade jag svårt att tro att startup-världen kunde vara samhällsförbättrande, men med erfarenhet har jag insett att en entreprenör är någon som löser problem och skapar värde. De flesta startups som jag haft turen att arbeta med drivs av något annat än avkastning. För värdeskapandet är inbyggt i hela modellen. Det är väldigt svårt att vara entreprenör och du kommer aldrig att lyckas vara hållbar om din affärsidé inte löser problemet.

Entreprenörskap är högst solidariskt och community-drivet och inom FemTech är nästan alla lösningar uteslutande självupplevda. Grundarna har känt frustration över att det inte finns en lösning på deras problem. De FemTech-bolag som går bra och som jag litar på att de kommer lyckas har grundaren fokuserat på ett självupplevt problem - direkt eller indirekt.

Bland de entreprenörer som du möter, vilka utmaningar brottas de ofta med?

Generellt sett finns det två signifikanta grupper inom startup-världen: Gruppen av entreprenörer som har en stark kompetens kring den tekniska lösningen. Här hittar vi oftast forskare och akademiker. De behöver oftast hjälp med affärsutvecklingen och det finns gott om acceleratorer som kan hjälpa till med dessa frågor. Tyvärr ser vi att många kvinnor selekteras bort redan i denna process.

Den andra gruppen av entreprenörer är de personer som förstår problemet och har en bra lösning, men som behöver hjälp med tekniken. Här finns en enorm möjlighet att stötta kvinnliga entreprenörer genom att bidra med kompetens till den tekniska lösningen.

Profilfotografi av Malin Frithiofsson, med texten: "I huvudet på -> Malin Frithiofsson //WIT Venture Studio

“De flesta startups som jag haft turen att arbeta med drivs av något annat än avkastning. För värdeskapandet är inbyggt i hela modellen. Det är väldigt svårt att vara entreprenör och du kommer aldrig att lyckas vara hållbar om din affärsidé inte löser problemet.”

Möter samhällsförbättrande innovationer i allmänhet, FemTech i synnerhet, något motstånd?

Det gör det absolut! Ett stort hinder är frågor kopplade till konceptet ”investering och avkastning”. Som privat investerare finns det förväntningar på avkastning på kapital. Det i sig selekterar bort en hel del affärsidéer som har stor potential till samhällsförbättring, men mindre på kortsiktig monetär avkastning.

Här spelar statliga innovationsprogram en viktig roll, då de kan ha ett större fokus på samhällsförbättrande aktiviteter och ha en långsiktighet i sina investeringar. Samtidigt finns förväntningar på att skattepengarna ska ge avkastning och jag upplever faktiskt att kraven har dragit lite för mycket åt detta håll på sistone. Alltså, även från den offentliga sektorn. Jag önskar att samhället oftare kunde fokusera på initiativ och affärsidéer som gynnar befolkningen och har ett starkare medborgarintresse och mindre på kortsiktig monetär avkastning. Men detta synsätt kräver tålamod och mod för att våga satsa på.

Ett annat motstånd vi fortfarande möter är frågor om varför vi ska satsa på FemTech, om inte det i sig skapar klyftor mellan män och kvinnor och varför det inte finns en motsvarighet för män, ett ”MenTech”. Tro mig, jag önskar att WIT Ventures Studio och liknande aktörer inte behövdes. Men, så länge det finns stora klyftor mellan män och kvinnors rätt och att kvinnor och kvinnliga entreprenörer inte representeras på ett jämlikt sätt, så behövs vi. Jag såg till exempel att endast 1 % av alla medel inom Life science-projekt (exkl. bröstcancer) globalt gick till kvinno-hälsa förra året. Och på frågan varför det inte finns MenTech så skulle jag säga att det är för att HealthTech till stor del varit MenTech, då man allt för ofta utgår från ett ’male default’. Och varför det inte finns någon "men in tech" organisation så svarat jag bara helt enkelt att det är fritt fram för personen i fråga att starta ett.

Vilka är dina drivkrafter?

Samhällsförbättring. Att vara med att skapa förändring. Att ha kontroll och makt över mina egna aktiviteter och utfall. Det är även det som hjälper mig att hitta balansen i att inte låta mitt engagemang skapa en ohållbar situation.

Är det svårt att skapa balans mellan din roll som VD och ditt driv för samhällsförbättring?

Jag förstår frågan och tänker att den stress som kan uppstå ofta handlar om behov av kontroll och makt. Jag har alltid känt att jag haft kontroll över min tillvaro eftersom jag gör det vill jag göra och att det jag gör känns meningsfullt. Jag har en möjlighet att påverka utfallet av mitt arbete och det bidrar till en känsla av kontroll över min egen situation. När man får leva sina värderingar så mår man bra på jobbet.

Innan vi avslutar, vad ska vi ha ögonen på i framtiden?

Specialiserad vård är i ropet. Just nu är vården standardiserad och baseras till hög grad på forskning utförd på män. Ett exempel på konsekvens är att kvinnor upplever starka biverkningar av vissa läkemedel då de inte är anpassade för kvinnors fysiologi. Här finns det stora möjligheter att utveckla nya, spännande affärsidéer.

I huvudet på

Genom intervjuserien I huvudet på bjuder BLK LZY in till att djupdyka ner i tankarna hos människor som vi tycker inspirerar och gör skillnad. I serien lyfter vi fram ämnen som människan, hållbarhet, design, tech, ledarskap och såklart, framtid. Sånt som vi tror på, helt enkelt.

Fler lizzytankar