Detta händer när ni involverar marknad i produktutvecklingsfasen

I ett innovationsprojekt med kär kund fick Johanna Carlsson Nytomt möjlighet att tillsammans med utvecklingsteamet arbeta fram positionering, varumärke och kommunikativa budskap i ett mycket tidigt skede av nyutvecklingen av en digital produkt. Arbetet resulterade i värdefulla insikter med direkt inverkan på produktutvecklingen. Det gjorde också att de kunde bygga upp varumärke och marknadsplan parallellt, just in time för lansering.

Korsfunktionella team är vår melodi!

Gissa om vi blir förtjusta när våra kunder ser fördelarna med att kombinera olika discipliner och förmågor. Och som vi jublar när vi får skapa oväntade konstellationer i oväntade sammanhang.

Så, vad är oväntat med detta? Vår erfarenhet är att det brukar finnas en skiljevägg mellan de två grupperna. I regel kopplas kommunikationsperspektivet in senare i processen, närmare lansering. Det vill vi såklart ändra på och hoppas att fler vågar öppna dörren till produktutvecklingsarbetet och välkomnar nya, värdeskapande insikter.

I denna artikel har Johanna samlat sina topp 6 argument till varför det är viktigt att invovlera marknad och kommunikations-perspektivet tidigt under produktutvecklingen.

1. Produkten matchar önskad position

När marknad kommer in tidigt i processen - gärna från start - kan dom hjälpa till att staka ut önskad positionering på marknaden för att sedan säkerställa att produkten utvecklas i den riktningen. Vad behöver produkten innehålla för att leva upp till positioneringen? Det sparar er både tid och pengar och gör er mer träffsäkra från start.

2. Marknaden värms upp i tid

I vissa fall kan ni med fördel börja kommunicera redan innan produkten är klar för lansering. Ni kan t.ex. börja belysa det ämne/problem som produkten ämnar att lösa. Kratta så mycket ni kan innan ni går live!

3. Varumärket levandegörs

Marknad är i regel experter på varumärket och kan säkerställa att produktutvecklingen sker i enlighet med befintligt varumärke så att identiteten genomsyrar även nya produkter och tjänster.

4. Säkerställer att produkten eller tjänsten håller sitt löfte

En bra kommunikatör ställer obekväma frågor. Genom att syna eventuella hål tidigt i processen kan hålen täppas igen i tid och tillsammans säkerställer vi att produkten eller tjänsten håller det den lovar. Att granska sig själv innan lansering är att föredra över att bli granskad i offentligheten efter lansering.

5. Snabbare time to market

Tröskeln att onboarda medarbetare internt och målgruppen externt går snabbare när kommunikationsplanen byggs parallellt med utvecklingen av tjänsten eller produkten.

6. Kommunikation och produkt blir 1

När marknad och produktteam arbetar tillsammans från start bidrar det inte bara till att kommunikationen blir mer genuin (då kommunikatörerna förstår produkten på djupet), utan det skapar också en gemenskap och positiv team-känsla som kommer att färga av sig på slutleveransen.

Har du bjudit in marknad till ritbordet än?

//// Johanna Nytomt, Marknads- och kommunikationsstrateg på BLK LZY

Profilfotografi på leende Johanna Nytomt

"När marknad kommer in tidigt i processen - gärna från start - kan dom hjälpa till att staka ut önskad positionering på marknaden för att sedan säkerställa att produkten utvecklas i den riktningen. Vad behöver produkten innehålla för att leva upp till positioneringen?"

Fler lizzytankar