Därför låter jag AI svara på alla mina dumma frågor

Som UX-designer letar jag ständigt efter sätt att göra mer av de saker jag tror kan tillföra värde till en produkt och mindre av de tidskrävande uppgifter som så ofta dominerar mina arbetsdagar. Det är därför jag ser fram emot potentialen hos AI.

Många pratar om AI:s möjligheter, men frågan kvarstår: använder designers det än, alltså på riktigt, i sitt arbete? Om ja, hur? Själv använder jag AI regelbundet i mitt arbete, men inte alltid på de banbrytande sätt som vissa föreställer sig.

Jag ser AI som en "senior kollega" såväl som en "assistent", som hjälper mig med allt från att svara på dumma frågor och inspiration till idégenerering och organisering av mitt arbete. AI hjälper mig med repetitiva uppgifter som att strukturera mitt arbete, skapa platshållartext/bilder och ta fram material till moodboards.

Dessutom kan AI hjälpa mig att hitta mönster i användarresearch och att analysera data mycket snabbare än jag kan på egen hand. Genom att utnyttja AI kan jag spara tid och fokusera på mina styrkor: att interagera med människor, förstå deras behov och samla insikter.

Bilder genererad i Midjourney

Prompt bild 1: Abstract AI as a secratary, illustrated, fun, colorful --v4 --s50 Promt bild 2: Abstract AI as a assistant, illustrated, fun, colorful --v4 --s50

Detta är ett bra exempel på när vi ser hur AI är matad med de stereotypiska föreställningar som vi har i samhället. Jag ville skapa en abstrakt bild med en techig/AI känsla där AI kanske tar anteckningar eller hjälper till med uppgifter. När jag promtar ordet ”secretary” får jag upp bilder med den klassiska ”sexiga sekreteraren”-stereotypen (se bilder till vänster) i kontrast till när jag promtar ”assistant” som skapar mer abstrakta mönster (se bilder till höger).

Fatta välgrundade beslut när du jobbar med AI

Men, AI är inte är perfekt. Det är viktigt att se till att algoritmerna som används är rättvisa, etiska, opartiska och framförallt sanna. Exempel på motsatsen har visats i Microsofts Tay och Bings chatbots. Vi måste också inse AI:s begränsningar och inte förlita oss helt på tekniken. Som designers behöver vi ha en grundläggande designkunskap för att fatta välgrundade beslut.

Med det sagt har vi som designers en unik möjlighet att använda AI-teknik för att öka produktiviteten och förbättra användarupplevelsen genom att fokusera på våra styrkor, samtidigt som AI kan hantera vardagliga, tidskrävande uppgifter. Nu är jag nyfiken på hur andra använder AI som arbetsverktyg och vilka möjligheter ni ser?

Och självklart skrev jag den här texten i samarbete med AI. Varför inte!

//// Ida Gudrunsdotter, User research designer på BLK LZY

Fler lizzytankar