8 UX- och UI-metoder som kan förbättra din SEO

Användarbeteendet har blivit allt viktigare när sökmotorer mäter en webbplats SEO-styrka. För precis som vi, vill sökmotorer servera det bästa och mest relevanta innehållet till sina användare. Med bra UX- och UI-design kan du skapa webbplatser som griper tag i användaren, väcker ha-begär och lust att utforska mer och det är precis sådant som gör din webbplats synligare på söktjänster som Google. Samtidigt utvecklas nästa generationens söktjänster som spås förändra spelet och troligtvis kräva starkare samarbetet mellan designers och marknadsförare. I denna artikel delar vi med oss av våra tankar kring detta samt lyfter 8 vanliga metoder där UX- och UI design kan optimera ditt SEO-resultat.

För många av våra kunder genomför vi UX-reviews, där vi genomlyser digitala tjänster och webbplatser för att få en konkret åtgärdslista på saker att förbättra. Åtgärderna ska bidra till förbättrad upplevelse och i förlängningen även affärsnytta för våra kunder. Faktum är att inte allt för sällan så bidrar dessa åtgärder också till förbättrad SEO-kraft. Med en väl genomarbetad design kan vi öka tiden som besökaren spenderar på din sida, klickfrekvens och konvertering. Just de indikatorer som är relevanta och intressanta när sökmotorerna mäter kvaliteten.

Samtidigt ser vi hur nästa generations söktjänst utvecklas med BingChat, Google Bard och Search Generative Experience. Vi vet ännu inte hur vi kommer påverkas av detta, men om vi lärt oss något av OpenAI är att det går fort att förändra beteenden. Troligtvis kommer söktjänsterna kurera innehållet på en helt ny nivå, där innehållet och sökupplevelsen skräddarsys efter användaren och det blir inte längre jakten på trafik som avgör vem som vinner. Vi kommer behöva ändra sättet vi optimerar våra sidor på samt vilken typ av innehåll vi tillhandahåller. Att förstå sin målgrupp har aldrig varit viktigare.

I många av våra uppdrag rör vi oss i gränslandet mellan teknik, design och marknadsföring. Som UX- och UI-designers vill vi skapa visuella upplevelser, intuitiva flöden och struktur som gör det enkelt och minnesvärt för användaren att besöka webbplatsen. Upplevelser som förhöjer varumärken och är som godis för ögat.

Det finns olika UX- och UI-metoder som påverkar SEO-resultatet. Här är våra 8 favoriter:

Fotografi på glödlampor som hänger ner från taket.

1. Förstå din målgrupp

Troligtvis har du redan en bra bild av din målgrupp men om du vill fördjupa och nyansera insikterna finns det flera användbara UX-metoder och tekniker du kan ta till. Genom att skapa en tydlig bild av din målgrupp kan du anpassa din webbplatsdesign och ditt innehåll för att bättre tillfredsställa deras krav.

Här är några av de vanligaste metoderna:

 • Användarundersökningar: Med hjälp av användarundersökningar kan du samla in direkt feedback från din målgrupp. Fråga användarna om deras preferenser, behov och smärtpunkter när de ska lösa sitt problem eller behov. Detta kan göras genom enkäter, intervjuer eller fokusgrupper.
 • Personas: Skapa sk. användarpersonas, alltså fiktiva representationer av dina typiska användare. Dessa personas ska inkludera information om dina användare som är relevant för just er. Exempel kan vara ålder, kön, yrke, mål, preferenser, utmaningar, språkbruk och vokabulär eller beteenden. Genom att skapa personas kan du få en djupare förståelse för olika segment av din målgrupp och de kan användas som beslutsunderlag i ditt arbete.
 • Användarresor (User Journey Mapping): Kartlägg användarresor för att förstå hur dina besökare interagerar med din webbplats från början till slut. Identifiera olika scenarios, touchpoints och upplevelser som användarna har längs vägen och hur de påverkar deras uppfattning om och beteenden på din webbplats.
 • Heatmaps och klickanalys: Använd verktyg som heat maps och klickanalys för att spåra och analysera användarbeteendet på din webbplats. Detta ger dig insikter om var användarna klickar, hur långt de scrollar och vilka områden som är mest intressanta för dem.
 • A/B-tester: Gör A/B-tester till din bästa vän! Genom att köra A/B-tester kan du jämföra olika versioner av din webbplats eller enskilda sidor för att se vilken som presterar bäst enligt målgruppens preferenser. Du kan testa olika layouter, färgval och knapptexter för att optimera användarupplevelsen och generera det resultat som du vill ha.
 • Användbarhetstester: Användbarhetstester innebär att du låter faktiska användare interagera med din webbplats medan du observerar deras beteende. Detta ger dig konkreta insikter i realtid om hur användarna navigerar, vilka problem de stöter på och hur du kan förbättra deras upplevelse.
 • Kundsupport och feedback: Ingen har bättre koll på kundernas upplevelser än kundsupporten. Gör dina kollegor som arbetar med kundkontakt till hjältar och låt dem dela sina upplevelser från kundinteraktioner och feedback. Supportavdelningen har ofta direktinsikter i kundernas upplevelse av din webbplats och kan ge värdefull feedback om eventuella problem eller förbättringsförslag.

2. Skapa en användarvänlig webbplatsstruktur

En viktig del av UX-design är att skapa en användarvänlig webbplatsstruktur. Det innebär att ha en tydlig och logisk navigationsstruktur som gör det enkelt för användarna att hitta det de söker. Till exempel kan en e-handelswebbplats kategorisera produkterna tydligt och erbjuda filtreringsalternativ baserat på varumärke, pris, storlek och färg.

En bra webbplatsstruktur hjälper inte bara användarna utan också sökmotorerna att indexera din webbplats mer effektivt. För att skapa en användarvänlig webbplatsstruktur finns det flera användbara metoder och tekniker som kan hjälpa dig att organisera och utforma din webbplats på ett sätt som gör det enkelt för användarna att hitta det de söker.

Här är några av de vanligaste metoderna:

 • Informationsarkitektur (IA): IA är processen att planera och organisera innehållet på din webbplats på ett logiskt och användarvänligt sätt. Det handlar om att bestämma hur informationen ska struktureras, kategoriseras och hierarkiseras. En bra IA skapar en tydlig väg för användarna att navigera genom din webbplats.
 • Card Sorting: Card sorting är en metod där du ber användare att gruppera och kategorisera innehållet på din webbplats i enlighet med deras förståelse och preferenser. Det hjälper dig att identifiera naturliga grupperingar och hierarkier som användarna förväntar sig – kanske bekräftar det din egna uppfattning, eller så kanske du blir förvånad över resultatet!
 • Trädstrukturer: Använd trädstrukturer eller sitemaps för att visualisera webbplatsens struktur. Detta kan vara till hjälp för att planera och kommunicera webbplatsens organisation både internt och externt.
 • Wireframing: Skapa wireframes, grundläggande skisser eller ritningar av din webbplats. Wireframes fokuserar på layout och struktur utan att ta hänsyn till den grafiska designen och hjälper dig att skapa en tydlig vision för webbplatsens arkitektur. Med hjälp av wirframes kan du enkelt och tidseffektivt laborera med strukturen.
 • Prototyper: Utveckla interaktiva prototyper av din webbplatsstruktur. Detta ger dig och ditt team möjlighet att testa och iterera över användarflöden och navigering innan du bygger den faktiska webbplatsen.
 • Användartestning: Testa din webbplatsstruktur med faktiska användare för att se hur de navigerar och förstår din webbplats. Genom att observera deras beteende kan du identifiera problemområden och göra förbättringar.
 • Responsiv design: Om din webbplats är avsedd att vara tillgänglig på olika enheter (datorer, smartphones, surfplattor) är det viktigt att använda responsiv design. Detta innebär att webbplatsens struktur anpassar sig automatiskt till olika skärmstorlekar och upplösningar och kommer bidra till att användarna stannar kvar längre och enklare hittar det de söker.
 • Navigationselement: Använd tydliga och konsekventa menyer, sidofält och länkar för att hjälpa användarna att orientera sig på din webbplats. Överväg att använda beskrivande etiketter och ikoner för att göra navigationen mer intuitiv.
 • Sökfunktion: Implementera en sökfunktion på din webbplats för att hjälpa användarna att hitta specifikt innehåll utan att behöva navigera fram till det själv. Se till att sökfältet är väl synligt och enkelt att använda.
 • Feedback och iterering: Feedback äter strategier till frukost, lunch och middag. Ta emot feedback från användare och använd analysverktyg för att övervaka användarbeteendet. Använd dessa insikter för att utveckla din webbplatsstruktur och göra förbättringar över tid.

3. Call-to-action (CTA) design:

Effektiva CTA-knappar är en viktig del av designarbetet. Genom att använda en tydlig och genomgående design av knappar kan du öka konverteringen på din webbplats, vilket påverkar SEO-styrkan positivt. Här är både det visuella intrycket (UI-design) och formuleringen av knappen (UX-copy) viktiga faktorer att ta hänsyn till.

4. En upplevelse att minnas

UI-design handlar om så mycket mer än vad som klassas ”snyggt”. God UI-design ska göra många viktiga jobb: den ska förstärka och leva upp till varumärket, bidra till affärsmålen, göra det tillgängligt för alla besökare att förstå, agera och engageras. Kanske viktigast, är att god UI-design ska lämna ett avtryck. Kanske genom att presentera något nytt eller något minnesvärt som får användaren att stanna kvar, utforska mer och återvända.

5. Optimera sidhastighet

En snabb laddningstid är avgörande för både användarupplevelsen och SEO. Långa laddningstider kan få besökare att lämna din webbplats och kan också påverka din sökmotorrankning negativt. Det finns flera tekniskt smarta tillvägagångssätt som många marknadsförarna redan har koll på. Ett av dem berör bilder och videos. Stora och ooptimerade bilder kan sakta ner sidhastigheten. Se till att din webbplats är optimerad för snabb laddning genom att komprimera bilder. Använd bildkomprimeringstekniker för att minska bildfilstorleken utan att förlora kvalitet. Detta kan göras manuellt eller med hjälp av verktyg och plugins. En fingervisning är att en bild inte bör överskrida 100-300 kb eller 2500px bred.

6. Mobilanpassning

Har du koll på vilka enheter dina besökare oftast använder? Oavsett om det är desktop, mobil eller platta, så förlitar sig allt fler människor på en bra upplevelse via mobilen. Därför är det viktigt att din webbplats är mobilanpassad. En mobilanpassad webbplats ger en bättre användarupplevelse och kan också påverka din SEO positivt, eftersom sökmotorer premierar mobilvänliga webbplatser i sina sökresultat.

 • Responsiv webbdesign: Med responsiv webbdesign kan du skapa en webbplats som anpassar sig dynamiskt till olika skärmstorlekar och enheter. Detta innebär att din webbplats kommer att se bra ut och fungera korrekt oavsett om användaren använder en smartphone, surfplatta eller dator.
 • Prioritera mobila användarfunktioner: Identifiera de viktigaste funktionerna och innehållet på din webbplats och se till att de är tydligt synliga och lättåtkomliga på mobila enheter. Exempelvis kan det vara att inkludera knappar för att konvertera besökaren, att ha klickbara adresser och telefonnummer och genvägar till dina produkter.
 • Optimera bilder och media: Använd mindre och komprimerade bilder för att minska laddningstiden på mobila enheter. Dessutom bör du överväga att använda video och annan media måttfullt, eftersom de kan påverka prestandan på mobila enheter.
 • Fokusera på navigation: Enkel och intuitiv navigation är viktigt på mobila enheter. Använd tydliga menyikoner, drop-down-menyval och navigationsstrukturer som är enkla att använda med fingertopparna. Håll navigationsmenyn kort och prioriterad.
 • Mobiltestning: Använd mobila enheter och verktyg för att testa din webbplats på olika skärmstorlekar och operativsystem. Detta hjälper dig att identifiera och korrigera eventuella problem som kan uppstå på mobila enheter.
 • Touch-vänliga knappar och länkar: Se till att alla interaktiva element, som knappar och länkar, är tillräckligt stora och avståndet mellan dem är tillräckligt stort för att användarna enkelt ska kunna trycka på dem med sina fingertoppar.
 • Minimera skroll: När man kommer till en site eller app på mobilen är det som man ser först det som kallas ”above the fold”-innehåll, här vill man ha den viktigaste informationen och knappar. Användare kan lätt tröttna på att scrolla och många användare ger upp om sidor blir för långa. Bryt upp innehållet med bilder och stycken för att hålla användarens focus längre.
 • Undvik pop-ups och överdriven reklam: Pop-ups och reklam kan vara irriterande och förstöra användarupplevelsen på mobila enheter. Försök att undvika eller minimera deras användning på mobila versioner av din webbplats.
 • Anpassa formulär: Om din webbplats innehåller formulär, förenkla dem för mobilanvändare. Använd stora inmatningsfält, ange rätt tangentbordstyp och undvik onödiga fält.
 • Testa användarupplevelsen: Bjud in faktiska användare att testa din mobilanpassade webbplats och samla feedback om deras upplevelse. Detta kan hjälpa dig att identifiera problem och göra nödvändiga justeringar.

7. Skapa kvalitetsinnehåll

Innehåll trumfar när det kommer till SEO. Skapa högkvalitativt och relevant innehåll som engagerar din målgrupp. Använd relevanta sökord och fraser i ditt innehåll, men undvik överdriven nyckelordsoptimering. Här kommer resultatet från ditt målgruppsarbete väl till hands.

8. Testa och förbättra kontinuerligt

Varken SEO eller UX är statiska, de förändras över tid. Det är därför viktigt att kontinuerligt testa och förbättra din webbplats. Använd analysverktyg för att övervaka användarbeteende och sökmotorrankningar. Utvärdera resultaten och gör de nödvändiga ändringarna för att förbättra din webbplatsprestanda och användarupplevelse. Ett exempel på kontinuerlig förbättring är att använda A/B-tester för att jämföra olika versioner av en webbsida och se vilken som presterar bäst i termer av användarinteraktion och konverteringar.

Det finns såklart inget recept för framgång när det kommer till lyckad SEO-optimering, utan i verkligheten är det många faktorer som påverkar. Det vi däremot vet är att vi med god förståelse för våra användare lättare och mer effektivt når resultat. Genom att applicera UX-taktik i ditt arbete kan du förbättra din SEO-styrka och öka din webbplats synlighet på sökmotorerna.

Lycka till!

Relaterad läsning