top of page

Utveckla nya eller befintliga tjänster

Att kontinuerligt utvärdera, förbättra och komplettera tjänster och produkter är en överlevnadsstrategi och nödvändighet för att stå sig i dagens globala konkurrens.

Vi har bred och djup branscherfarenhet och expertis inom tjänste- och produktutveckling med både nya och befintliga tjänster och produkter. Genom user research-metodik, service design, omvärldsanalys och konceptutveckling designar, utvecklar och genomför vi tjänste- och produktstratgier som levererar attraktiva användarvänliga upplevelser.

Vi hjälper företag att paketera och sälja det kunderna faktiskt behöver och vill ha, på rätt sätt, helt enkelt.

Vi hjälper dig med:

 • Produktstrategi

 • Konceptutveckling

 • Service design

 • User research

 • Omvärldsanalys

 • Kundresor

 • Prototyping

 • Användarupplevelse

 • Interaktionsdesign

 • UX copy

Vi hjälper dig med:

 • Digital strategi 

 • User Research 

 • Visuell design 

 • Interaktionsdesign 

 • Webbutveckling 

 • Apputveckling 

 • Content 

 • Test

Illustration med meddelandet Ring oss
Illustration med meddelandet Skicka oss e-post

Utveckla webbar och appar

En webb eller app är en förlängd digital arm av en organisations varumärke, erbjudande och affär. Rätt utformad kommer den att öka lönsamhet, kundlojalitet och engagemang. Den omvandlar fler besökare till kunder och lämnar besökaren med ett “Jag vill ha mer!”. 

 

Den första frågan vi ställer är - vad vill ni att webben eller appen ska göra för er? Är det för att öka lönsamheten? Skapa nya intäktsströmmar eller engagera en ny målgrupp? Behöver den integreras med övriga affärssystem? Behoven kan vara många, men lösningarna har ett par gemensamma faktorer: tillgänglighet, friktionslöst och ska väcka hallelujah-moments!  

 

Vi skapar möjligheter genom digitala kanaler. En varumärkesupplevelse som lämnar ett avtryck.

bottom of page