top of page

Utveckla nya eller befintliga tjänster

Att kontinuerligt utvärdera, förbättra och komplettera tjänster och produkter är en överlevnadsstrategi och nödvändighet för att stå sig i dagens globala konkurrens.

Vi har bred och djup branscherfarenhet och expertis inom tjänste- och produktutveckling med både nya och befintliga tjänster och produkter. Genom user research-metodik, service design, omvärldsanalys och konceptutveckling designar, utvecklar och genomför vi tjänste- och produktstratgier som levererar attraktiva användarvänliga upplevelser.

Vi hjälper företag att paketera och sälja det kunderna faktiskt behöver och vill ha, på rätt sätt, helt enkelt.

Vi hjälper dig med:

 • Produktstrategi

 • Konceptutveckling

 • Service design

 • User research

 • Omvärldsanalys

 • Kundresor

 • Prototyping

 • Användarupplevelse

 • Interaktionsdesign

 • UX copy

Vi utbildar inom:

 • Design- och kunddriven utveckling 

 • Designledarskap 

 • Agilt ledarskap  

 • User research  

 • Service design  

 • Förändringsledning

Illustration med meddelandet Ring oss
Illustration med meddelandet Skicka oss e-post

Öka kompetensnivån i teamet eller organisationen

Företag som integrerar lärande och utveckling som en naturlig del av sin organisation, blir mer framgångrika.  Arbetsmarknaden och kraven på kompetens förändras i en otroligt snabb takt, därför är det än viktigare för individer, team och organisationer att ständigt hålla sig uppdaterade.  

 

Vi hjälper företag att identifiera, utveckla och forma utbildningar för att höja kompetensnivån oavsett om det är på individ-, team- eller organisationsnivå. Vi anpassar oss efter ert behov. Det kan handla om skräddarsydda utbildningsdagar, individuell coachning, föreläsningar, workshops eller ett annat format som passar er verksamhet. Företag har olika förutsättningar och kompetensbehov, men gemensamt är att ju mer livslångt lärande du skapar i ditt företag, desto mer konkurrenskraftig blir du. 

 

Vi har tillsammans hållit över 800 utbildningstillfällen och undervisar bland annat på Berghs,Nackademin och Hyper Island. Vi hjälper företag inom media, finans, gaming, tech och retail att utveckla sina medarbetare. 

bottom of page