top of page

Utveckla nya eller befintliga tjänster

Att kontinuerligt utvärdera, förbättra och komplettera tjänster och produkter är en överlevnadsstrategi och nödvändighet för att stå sig i dagens globala konkurrens.

Vi har bred och djup branscherfarenhet och expertis inom tjänste- och produktutveckling med både nya och befintliga tjänster och produkter. Genom user research-metodik, service design, omvärldsanalys och konceptutveckling designar, utvecklar och genomför vi tjänste- och produktstratgier som levererar attraktiva användarvänliga upplevelser.

Vi hjälper företag att paketera och sälja det kunderna faktiskt behöver och vill ha, på rätt sätt, helt enkelt.

Vi hjälper dig med:

 • Produktstrategi

 • Konceptutveckling

 • Service design

 • User research

 • Omvärldsanalys

 • Kundresor

 • Prototyping

 • Användarupplevelse

 • Interaktionsdesign

 • UX copy

Vi kan hjälpa dig med:

 • Behovs- och Nulägesanalys 

 • Strategi  

 • Scenarioplanering  

 • Design leadership 

 • Affärsutveckling 

 • Förändringsstöd 

 • Implementeringsstöd 

 • Effektkartläggning 

 • Varumärkesstrategi  

 • Ledarstöd 

 • Process- och organisationsutveckling 

Illustration med meddelandet Ring oss
Illustration med meddelandet Skicka oss e-post

Ta fram nya strategiska riktningar för företaget

Det är en stor utmaning att veta hur ett bolag,  strategiskt, ska röra sig i en konstant föränderlig värld där behov och beteenden ständigt ändras och uppdateras. Vi hjälper företag att våga välja höger, när alla andra går vänster.  
 
Vi stöttar styrelser och ledningsgrupper att staka ut riktning för företaget och att utveckla en gemensam plan för förändringsarbetet. Vi genomlyser organisationen, erbjudandet och varumärket och identifierar olika möjliga scenarier framåt. Vi identifierar målgrupper och behov. Vi skapar en riktning som är till för att väcka och växla upp vilande potential och att frigöra ny. 

bottom of page