top of page

Utveckla nya eller befintliga tjänster

Att kontinuerligt utvärdera, förbättra och komplettera tjänster och produkter är en överlevnadsstrategi och nödvändighet för att stå sig i dagens globala konkurrens.

Vi har bred och djup branscherfarenhet och expertis inom tjänste- och produktutveckling med både nya och befintliga tjänster och produkter. Genom user research-metodik, service design, omvärldsanalys och konceptutveckling designar, utvecklar och genomför vi tjänste- och produktstratgier som levererar attraktiva användarvänliga upplevelser.

Vi hjälper företag att paketera och sälja det kunderna faktiskt behöver och vill ha, på rätt sätt, helt enkelt.

Vi hjälper dig med:

 • Produktstrategi

 • Konceptutveckling

 • Service design

 • User research

 • Omvärldsanalys

 • Kundresor

 • Prototyping

 • Användarupplevelse

 • Interaktionsdesign

 • UX copy

Vi hjälper dig med:

 • Behovs- och Nulägesanalys  

 • Scenarioplanering 

 • Design leadership 

 • Digital strategi 

 • Systemintegrationer 

 • Förändringsledning 

 • Kommunikation 

Illustration med meddelandet Ring oss
Illustration med meddelandet Skicka oss e-post

Genomför förändringar i organisationen

Med tanke på den tid vi lever i, ställs många organisationer inför utmaningen att bli mer innovativa och effektiva. Det i sin tur ställer stora krav på individet och team att vara flexibla och snabbrörliga och att bättre kunna hantera samverkan över gränser inom organisationen.

Vår styrka ligger i att omvandla strategier till operativa handlingar, att tillsammans med kunden genomföra organisatoriska förändringsarbeten och omställningar. Vi hjälper till att kartlägga interna resurser coh kompetenser, identifiera silos, flaskhalsar och möjligheter för samverkan. Genom framtagning av interna strategier, gränsöverskridande samarbeten och kommunikation kan vi förändringsleda organisationer så att de når sina mål samtidigt som de skapar flexiblare, effektivare och innovativare verksamheter.

bottom of page