top of page

Utveckla nya eller befintliga tjänster

Att kontinuerligt utvärdera, förbättra och komplettera tjänster och produkter är en överlevnadsstrategi och nödvändighet för att stå sig i dagens globala konkurrens.

Vi har bred och djup branscherfarenhet och expertis inom tjänste- och produktutveckling med både nya och befintliga tjänster och produkter. Genom user research-metodik, service design, omvärldsanalys och konceptutveckling designar, utvecklar och genomför vi tjänste- och produktstratgier som levererar attraktiva användarvänliga upplevelser.

Vi hjälper företag att paketera och sälja det kunderna faktiskt behöver och vill ha, på rätt sätt, helt enkelt.

Vi hjälper dig med:

 • Produktstrategi

 • Konceptutveckling

 • Service design

 • User research

 • Omvärldsanalys

 • Kundresor

 • Prototyping

 • Användarupplevelse

 • Interaktionsdesign

 • UX copy

Vi hjälper dig med:

 • Digital strategi 

 • E-handelsstrategi och utveckling  

 • Lösningsarkitektur 

 • Systemutveckling 

 • Test  

 • Processautomatisering

 • Användarupplevelse  

 • Visuell design 

 • Interaktionsdesign 

Illustration med meddelandet Ring oss
Illustration med meddelandet Skicka oss e-post

Utvecklar nya digitala affärer

Digitala affärer skapar mervärde i alla delar av ett företag. Det öppnar upp både fler försäljningskanaler och möjligheter att differentiera sina produkter eller tjänster online. Oavsett bransch eller digital mognadsgrad så omfattar digitala affärer möjligheten att stödja nya, och skala upp existerande, affärsmodeller, effektivisera interna processer, förbättra kundupplevelsen, skapa insikt och förståelse för egna verksamheten, hantera risk, understödja förändring och innovation samt mycket mer. 

 

Vi kan hjälpa dig att ta ett helhetsgrepp över systemlandskapet genom att utvärdera, utveckla eller förbättra den för att möta bolagets förändrade behov. System som bryter silos, ökar effektiviteten och snabbt får ut nya erbjudanden på marknaden. 

 

Vår styrka ligger i att skapa en sömlös kundupplevelse som konverterar besökaren från lead till köp. Vi stöttar med infrastruktur och systemkonsolidering till nya plattformar för webb- och e-handel, automatisera processer och mycket därtill. Vi har lång erfarenhet av att skapa systemstöd som möjliggör innovation och differentiering. Systemstöd som hjälper dig ha koll på dina affärer och interaktioner med dina kunder - oavsett kanal. 

bottom of page